Lập trình là cái quái gì?

Lập trình là gì, như thế nào là lập trình, ngôn ngữ lập trình ra sao...

Dòng chảy của Vars(biến) trong mô hình MVC (Model - control - view)

Hiện nay để xây dựng 1 Web application thì mô hình MVC là rất phổ biến. Mô hình này có thể thấy ở mọi Framework của các ngôn ngữ lập trình như Ruby, Python, PHP, ASP.Net, NodeJS,…

Startup dễ hay khó

Hẳn ai trong chúng ta, tôi hay các bạn khi đã đặt niềm tin lên con đường chinh phục CNTT này, với những đam mê và hoài bão của riêng mình, không ít những con người mong muốn và tâm huyết với những sản phẩm của riêng mình cũng như muốn mình làm chủ được công nghệ cũng như có chân trời riêng để thỏa sức sang tạo và phát triển...

Android - WindHotspot

Bind and Unbind custom everyone events with everyone arguments method in everywhere (free style like JS)

WNodeJS Framework Verions 2

Multi application.

Blocking vs Non-blocking

Đồng bộ và bất đồng bộ trong lập trình.

Tâm lý ngại chia sẻ

Chúng ta cùng nhìn vào tổng quan của (CNTT) từ những ngày đầu sẽ thấy rằng sự chia sẻ trong nó là không ngừng nghỉ…

Welcome

Welcome to Tan Bui github pages.

Nguyên tắc quan trọng trong xây dựng hệ thống (server)

Ghi log chi tiết tất cả mọi thứ, mọi lúc...

Ngôn ngữ lập trình nào tốt nhất?

Java, C/C++, C#, Python, ASP.Net, Ruby, NodeJS, PHP,...